Ben je ouder en zoek je een training in jouw buurt, vind deze dan in onderstaand schema:
Er staan gecertificeerde trainers voor je klaar die het verschil maken met deze training.
De trainers zijn tevens beschikbaar voor training aan kinderen op scholen.

Er geldt een vastgestelde prijs voor de training voor een bedrag tussen € 182,50 en  €215,--
Dit bedrag is inclusief het werkboek.
Iedere trainer is verplicht deze prijs te hanteren en deelnemers een werkboek te verschaffen.

De trainers kunnen een certificaat overleggen en onderscheiden zich door het aanbieden van de gevarieerde training met voor deze training speciaal ontwikkelde testen en coachende werkvormen.

Ben je ook op zoek naar een trainer die de training weerbaar communiceren voor pubers over emoties en gedrag geeft?
De namen en woonplaatsen van trainers die beide trainingen geven zijn rood weergegeven.

Amarins de Jong Samen Bouwen Kindercoaching Appelscha
Gerda Groenewoud Ik leer leren Balk Balk
Mariska de Vries-de Vink KidsXtra Burgum
Christina de Jong-Elsinga Kidsxtra Burgum
Cindy Brander pYnter! Buitenpost
Yttje Hesslink pYnter! Buitenpost
Sandra Smits San coaching Dokkum
Atsje Soepboer Kindercoach High 5 Dokkum Dokkum
Marijke Steensma-de Vries De waterbloem Drachten
Monique van der Meulen Kindercoach Monique Drachten
Dettie de Vries Underweis Drachten
Ykje van Wieren Kijkkr8 Engwierum
Antje van Schepen-Koopmans Stjoerkreft Easterein
Lydia Venema Kind Kracht 12
Feanwâldsterwâl
Gineke Borger Kindercoach Gineke Hallum
Brenda de Jong Frisse Kijk Harlingen
Anja Schilder Anja Schilder Harlingen
Mandy Braet Durven & Zo Harlingen
Geeske Hospes Hospescoaching Haskerhorne
Emma van Keimpema Praktijk Yarka Jubbega
Inge Klaver Praktijk Wiis Kollum
Bernadette Kolthof Kolthofcoaching Leeuwarden
Jannie van Weperen Orthopedagogische praktijk Jannie Leeuwarden
Anna Akkerman Coachingpraktijk Anna Lemmer
Esther Terpstra Kidzwijz Mantgum
Mirjam Visser Mirjam Kindercoaching Metslawier
Harriet van Dalfsen NHI-Studiebegeleiding Nes/Akkrum
Ricarda Benedictus Kindercoach Ricarda Oudega
Tineke de Jong Via 10 Sneek
Rudy van der Noord Rudy van der Noord Sneek
Marjo Andringa Gezins en kindercoaching Friesland Sneek
Gonnie Hoekstra Gonzo coaching Sumar
Rolien van Duyvenbode Focus-Terschelling Terschelling
Jay Ras Your True Colourz Tytsjerk
Antje van den Berg Praktijk KEI Ureterp
Thea Stornebrink Tis4Kids Warns
Marianne van der Wal Bern en Sa Kindercoaching Wijnjewoude
Sytske Pruiksma Kindercoach Keesie Workum

| DISCLAIMER | ZOEKEN | CONTACT

Naar boven