Ben je ouder en zoek je een training in jouw buurt, vind deze dan in onderstaand schema:
Er staan gecertificeerde trainers voor je klaar die het verschil maken met deze training.
De trainers zijn tevens beschikbaar voor training aan kinderen op scholen.

Er geldt een vastgestelde prijs voor de training voor een bedrag tussen € 182,50 en  €215,--
Dit bedrag is inclusief het werkboek.
Iedere trainer is verplicht deze prijs te hanteren en deelnemers een werkboek te verschaffen.

De trainers kunnen een certificaat overleggen en onderscheiden zich door het aanbieden van de gevarieerde training met voor deze training speciaal ontwikkelde testen en coachende werkvormen.

Ben je ook op zoek naar een trainer die de training weerbaar communiceren voor pubers over emoties en gedrag geeft?
De namen en woonplaatsen van trainers die beide trainingen geven zijn rood weergegeven.

Amarins de Jong Samen Bouwen Kindercoaching Appelscha
Gerda Groenewoud Ik leer leren Balk Balk
Atsje Soepboer Kindercoach High 5 Dokkum Dokkum
Marijke Steensma-de Vries De waterbloem Drachten
Dettie de Vries Underweis Drachten
Antje van Schepen-Koopmans Stjoerkreft Easterein
Lydia Venema Kind Kracht 12
Feanwâldsterwâl
Mandy Braet Durven & Zo Harlingen
Geeske Hospes Hospescoaching Haskerhorne
Irene Dekker Praktijk Liberi Heerenveen
Bernadette Kolthof Kolthofcoaching Leeuwarden
Anna Akkerman Coachingpraktijk Anna Lemmer
Mirjam Visser Mirjam Kindercoaching Metslawier
Ricarda Benedictus Kindercoach Ricarda Oudega
Tineke de Jong Via 10 Sneek
Jay Ras Your True Colourz Tytsjerk
Antje van den Berg Praktijk KEI Ureterp
Thea Stornebrink Tis4Kids Warns
Eke Loonstra Mijn manier van leren Vrouwenparochie
Marianne van der Wal Bern en Sa Kindercoaching Wijnjewoude

| DISCLAIMER | ZOEKEN | CONTACT

Naar boven